Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1/2 - 0,5, 1/4 - 0,25, 1/5 - 0,2, 3/4 - 0,75, 1/10 - 0,1, 7/10 - 0,70, 1/100 - 0,010, 1/8 - 0,125, 3/8 - 0,375,

Ranking

Społeczność Indeclinabilium klasa 5

nauczyciel - Polska

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne