to be, to become, to begin, to break, to bring, to buy, *can, to catch, to choose, to come, to do, to dream, to drink, to drive, to eat, to fall, to feel, to find, to fly, to forget, to get, to give, to go, to hear, to keep, to know, to learn, to leave, to lose, to make, to mean, to meet, to read, to ring, to say, to see, to sell, to send, to show, to sleep, to speak, to swim, to take, to teach, to think, to understand, to wake up, to wear, to win, to write.

Motyw

Opcje

Ranking

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?