Co to jest wers?, Wyjaśnij pojęcie: strofa., Czym różni się głoska od litery?, Czym jest akapit?, Na jakie pytanie odpowiada rzeczownik? , Wyjaśnij pojęcie: epitet. , Podaj zasady pisowni ,,ó”., Podaj zasady pisowni ,,u”., Czym jest ożywienie? A uosobienie?, Na jakie pytania odpowiadają przymiotniki?, Przez co odmieniają się przymiotniki?, Kim jest narrator?, Czym są rymy?, Czym jest porównanie?, Na jakie pytania odpowiadają czasowniki?, Podaj czasy czasowników., Czym jest bezokolicznik?, Kim jest podmiot liryczny?, Po jakich spółgłoskach zapisujemy ,rz”?, Kim jest adresat?, Podaj pytania przysłówka., Czym różnią się wydarzenia realistyczne od fantastycznych?, Czym jest legenda?, ,,Nie” piszemy łącznie z…, ,,Nie” piszemy rozdzielnie z…, Jak napisać plan wydarzeń?, Wyjaśnij pojęcie: dramat., Czym jest baśń?, Jakie elementy muszą znaleźć się w zaproszeniu?, Podaj trzy dowolne spójniki. , Podaj trzy dowolne przyimki., Czym jest morał?, Czym jest dialog?, Wyjaśnij pojęcie: orzeczenie., Wyjaśnij pojęcie: podmiot. , Czym się różni zdanie od równoważnika zdania?, Przecinek w zdaniu pojedynczym. , Czym jest refren?, Wyjaśnij pojęcie: komiks., Czym się różni zdanie pojedyncze od złożonego?.

Podsumowanie wiadomości - klasa IV - język polski

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?