Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
placu - rzeczownik, bronić - czasownik bezokolicznik, honorowa - przymiotnik, delikatniej - przysłówek stopień wyższy, jutro - przysłówek, czwarta - liczebnik porządkowy, pięciu - liczebnik główny, niech wygrają - czasownik forma osobowa, przy - przyimek,

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne