Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Co to jest legenda?, Czym różni się legenda od baśni?, Co to są elementy realistyczne?, Co to są elementy fantastyczne., Wymień elementy fantastyczne w Legendzie o Lechu, Czechu i Rusie., Wymień elementy realistyczne w Legendzie o Piaście Kołodzieju., Podaj przykładowy tytuł legendy., Co to jest dramat?, Po co jest teatr? Wymień 3 elementy., Jakie osoby są ważne, żeby powstała sztuka teatralna? Wymień przynajmniej 5., Wymień przynajmniej 3 elementy, miejsca, które znajdują się w teatrze (nie osoby!)., Na jakie pytania odpowiada przysłówek?, Przez co odmienia się przysłówek?, Podaj przykład przysłówka, który określa czas., Podaj przykład przysłówka, który określa miejsce., Podaj przykład przysłówka, który określa sposób., Podaj przykład przysłówka, który pochodzi od przymiotnika., Jak będzie wyglądało stopniowanie przysłówka DOBRY?, Jak będzie wyglądało stopniowanie przysłówka NIEGRZECZNY?, Jak będzie wyglądało stopniowanie przysłówka BLISKO?, Kim był pan Twardowski?, Jakie zadania dał Twardowski diabłu?, Jak zapiszesz NIE z rzeczownikiem?, Jak zapiszesz NIE z czasownikiem?, Jak zapiszesz NIE z przymiotnikiem?, Jak zapiszesz NIE z przysłówkiem?, Co to jest ożywienie?, Podaj przykład ożywienia., Co to jest porównanie?, Podaj przykład porównania., Ile jest sposobów na zapisanie planu wydarzeń., Opis jeden ze sposobów zapisania planu wydarzeń..

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Ruletka jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne