Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
SENIOR - sprawuje opiekę nad wasalem, nadaje mu ziemię wraz z urzędami, WASAL - osoba, która składa przysięgę wierności i pomocy (wojskowej) w zamian za ziemię i opiekę, INWESTYTURA - nadanie lenna (ziemi) oraz stanowisk (urzędów) , HOŁD LENNY - uroczysta ceremonia, podczas której senior nadawał lenno swojemu wasalowi, ten zaś składał przysięgę wierności, STANY SPOŁECZNE - zamknięte grupy ludzi, które różnią się od siebie prawami i obowiązkami, zajęciami, rozrywkami i strojami, PRZYWILEJE - szczególne uprawnienia i wolności przysługujące określonym osobom lub grupom społecznym, LENNO - ziemia nadawana przez seniora wasalowi w zamian za wierną służbę i pomoc zbrojną,

Społeczeństwo średniowieczne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne