Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
play basketball / three months ago, eat strawberries / yesterday, drink coke / at the weekend, watch a movie / on Sunday, feel thirsty / two hours ago., meet my cousin / in May, take a bus / last week, listen to music / eight minutes ago, come / your house / last Monday, go / the cinema / last summer, have / a shower / this morning, make / yummy pancakes / last Saturday.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne