1) JOKER IS JUGGLING. a) b) c) 2) JOKER IS DOING GYMNASTICS. a) b) c) 3) JOKER IS CUTTING THE PAPER. a) b) c) 4) JOKER IS SWIMMING. a) b) c) 5) JOKER IS SLEEPING. a) b) c)

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?