bossy - lubiący rządzić, cameraman - operator kamery, competition - konkurs, director - reżyser, friend - przyjaciel, friends  - przyjaciele, Good to see you! - Dobrze cię widzieć!, Great idea! - Świetny pomysł!, How are you?  - Jak się masz?, I'm fine, thanks. - Dobrze, dzięki., make a video - nakręcić filmik, mobile / mobile phone - telefon komórkowy, prize - nagroda, star - gwiazda, What about you? - A ty?, What's the matter? - Co się stało?,

Steps Plus 4, UNIT 1 - Tomek and Friends str. 12 + Everyday English

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?