Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Określenie rzeczownika wyrażone przymiotnikiem to:, Animizacja(ożywienie) to:, Inwokacja to:, Autor "Dziadów", Komu poświęcony był cykl Trenów J. Kochanowskiego?, Omów rodzaje narracji., Kto to jest narrator?, Kto jest autorem "Żony modnej?, Co to jest rusyfikacja?, W jakim utworze pojawiają się Planety Bankiera, Pijaka i Geografa?, Wymień przynajmniej 3 elementy dramatu:, Co musisz zawrzeć w zaproszeniu?, Jakie znasz rodzaje związków składniowych?, Co to są antonimy?, Jak dzielimy zwiazki frazeologiczne ze względu na budowę?.

Przed egzaminem ósmoklasisty

Ranking

Ruletka jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne