Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) Dawno, *dawno* temu w odległej galaktyce... a) przymiotnik, stopień równy b) przysłówek, stopień równy c) rzeczownik, rodzaj męski, mianownik d) przymiotnik, stopień wyższy 2) Prawdziwa miłość zdjęła urok ze *strażnika* zamienionego w drzewo. a) rzeczownik, narzędnik, liczba pojedyncza, rodzaj męski b) rzeczownik, dopełniacz, liczba pojedyncza, rodzaj męski c) przymiotnik, narzędnik, liczba pojedyncza, r d) rzeczownik, dopełniacz, liczba mnoga, r 3) Prawdziwa miłość zdjęła urok *ze strażnika* zamienionego w drzewo. a) przysłówek, stopień równy b) rzeczownik, dopełniacz, liczba pojedyncza, rodzaj męski c) wyrażenie przyimkowe d) rzeczownik, narzędnik, liczba pojedyncza, rodzaj męski 4) Kaktus *robił* zdjęcia pałacu na drabinie. a) czasownik, forma nieosobowa b) czasownik niedokonany, tryb rozkazujący, 3 osoba, liczba pojedyncza, rodzaj męski c) czasownik niedokonany, tryb rozkazujący, 1 osoba, liczba pojedyncza, rodzaj męski d) czasownik niedokonany, tryb oznajmujący, czas przeszły, 3 osoba, liczba pojedyncza, rodzaj męski 5) *Rok* po zbudowaniu konstrukcja zawaliła się. a) liczebnik porządkowy, mianownik, rodzaj męski b) liczebnik główny c) rzeczownik, mianownik, liczba pojedyncza, rodzaj męski d) rzeczownik, wołacz, liczba pojedyncza, rodzaj męski 6) *Jeden* rok po zbudowaniu konstrukcja zawaliła się. a) liczebnik porządkowy b) liczebnik główny c) przymiotnik, rodzaj meski d) rzeczownik, mianownik, liczba pojedyncza, rodzaj męski 7) Percy, *potwory* nie umierają. a) rzeczownik, mianownik, liczba mnoga, rodzaj męski b) rzeczownik, wołacz, liczba mnoga, rodzaj męski c) przymiotnik, wołacz, liczba mnoga, rodzaj męski d) czasownik forma nieosobowa 8) Można je *zabić*, ale one nie umierają. a) czasownik, forma nieosobowa na -no, -to b) czasownik, 1 osoba, liczba pojedyncza c) rzeczownik, mianownik, rodzaj męski, liczba pojedyncza d) czasownik, bezokolicznik 9) *Percy*, potwory nie umierają. a) rzeczownik, mianownik, rodzaj męski, liczba pojedyncza b) rzeczownik, wołacz, liczba pojedyncza, rodzaj męski c) rzeczownik, biernik, liczba pojedyncza, rodzaj nijaki d) przymiotnik, biernik, liczba pojedyncza, rodzaj nijaki 10) Van Gogh malował ten obraz w trakcie *leczenia* psychiatrycznego. a) czasownik, forma nieosobowa na -no, -to b) rzeczownik, dopełniacz, liczba pojedyncza, rodzaj nijaki c) rzeczownik, dopełniacz, liczba pojedyncza, rodzaj męski d) czasownik, bezokolicznik 11) Marzę o *niebieskich* migdałach. a) przymiotnik, miejscownik, liczba pojedyncza, rodzaj męski b) przymiotnik, miejscownik, liczba pojedyncza, rodzaj męskoosobowy c) przymiotnik, miejscownik, liczba mnoga, rodzaj niemęskoosobowy d) rzeczownik, miejscownik, liczba pojedyncza, rodzaj niemęskoosobowy 12) Nemeczek, *do* usług. a) przyimek b) spójnik c) rzeczownik d) wyrażenie przyimkowe

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne