1) (non è silenzio, è _ITTO!) a) FI b) SI c) TI d) VI e) ZI f) DI 2) _ONNO a) FO b) SO c) TO d) VO e) ZO f) DO 3) cosa fanno? a) FO b) SO c) TO d) VO e) ZO f) DO 4) cosa fa? a) FU b) SU c) TU d) VU e) ZU f) DU 5) cosa fa? a) FU b) SU c) TU d) VU e) ZU f) DU 6) come si chiama il rumore che fa il lampo? a) FU b) SU c) TU d) VU e) ZU f) DU

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?