Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Biskupin - osada warowna w Wielkopolsce, kurhan - mogiła w kształcie kopca, Świętowit - jedno z głównych bóstw słowiańskich, Słowianie - lud, który napłynął ze wschodu na dzisiejsze ziemie polskie, Cyryl i Metody - zakonnicy z Konstantynopola, Polanie - plemię słowiańskie, zamieszkujące okolice Gniezna, Mieszko I - pierwszy władca Polski, Dobrawa - pochodziła z Czech, żona Mieszka I, Bolesław Chrobry - pierwszy król Polski, Otton III - cesarz rzymski, władca Niemiec, w 1000 r. przybył na Zjazd Gnieźnieński,

Ranking

Społeczność Indeclinabilium klasa 5

nauczyciel - Polska

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne