1) DOV'E' SCRIVE? a) b) 2) DOV'E' MANGIA? a) b) 3) DOV'E' BEVE? a) b) 4) DOV'E' NUOTA? a) b) 5) DOV'E' COLORA? a) b)

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?