Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
epika: nowela, powieść , bajka, baśń, epopeja, opowiadanie, przypowieść, legenda, mit, liryka: tren, sonet, pieśń, hymn, fraszka, dramat: komedia, tragedia, dramat właściwy, gatunki mieszane: ballada, satyra, dramat romantyczny, poemat opisowo-refleksyjny, pogranicze literatury: list, reportaż, dziennik, pamiętnik, komiks, artykuł, wywiad, felieton,

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne