Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Animals: flamingo, chimpanzee, killer whale, leopard, camel, bat, elephant, Verbs (czasowniki): climb, fly, do tricks, swim, sleep, eat, watch, run fast, drink, walk, speak Chinese, make cakes, ride a camel, meet, adjectives (przymiotniki): dangerous, strong, ugly, clever, funny, amazing, beautiful, scary, great, thirsty, hungry,

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne