Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) Akcja pod arsenałem została opisana w: a) "Dywizjonie 303" b) "Quo vadis" c) "Kamieniach na szaniec" d) Wspomnieniach wojennych" 2) Lis i Róża to bohaterowie: a) "Zemsty" b) "Małego Księcia" c) "Opowieści z Narnii" d) "Krzyżaków" 3) Papkin Lew Północy to bohater: a) "Zemsty" b) "Hobbita" c) "Latarnika" d) Kamizelki" 4) Zakochanym można być po: a) pas b) uszy c) zęby d) czubek nosa 5) Lew jest zwykle alegorią: a) władcy b) obżartucha c) jedynego sprawiedliwego d) pyszałka 6) "Święta miłości kochanej ojczyzny/ Czują cię tylko umysły poczciwe!" to: a) apostrofa b) anafora c) metafora d) epifora 7) Bohaterowie "Quo vadis" żyli w epoce" a) starożytności b) średniowiecza c) renesansu d) pozytywizmu 8) "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza to: a) dokument historyczny b) powieść historyczna c) epos d) powieść fantasy 9) Synonimem słowa "za bezcen" jest wyrażenie: a) bardzo drogo b) za darmo c) bardzo tanio d) adekwatnie do wartości 10) Niepodzielny słowotwórczo jest wyraz: a) śledzić b) ptaszyna c) wykuty d) makówka 11) Powtórzenie wyrazów na początku wersów lub ich członów to: a) anafora b) pytanie retoryczne c) apostrofa d) średniówka 12) Partykułę można znaleźć w zdaniu: a) Ach, jego obecność mnie zastrasza! b) Idź bez zwłoki! c) Mówże, słucham. d) A, rozumiem. 13) Co świadczy o tym, że "Pan Tadeusz" jest eposem? a) Występują w nim wyłącznie postaci i wydarzenia historyczne. b) Występują w nim postaci i wydarzenia fikcyjne. c) Czas akcji jest umieszczony na tle przełomowych wydarzeń i występuje inwokacja. d) Występuje mocno zaznaczony punkt kulminacyjny, który jest jednocześnie momentem przełomowym w życiu głównego bohatera. 14) Cechą porównania homeryckiego jest: a) obecność aluzji mitologicznej b) rozbudowanie jednego z jego członów c) przywołanie w nim Homera d) obecność motywów homeryckich 15) Teza, hipoteza, argumenty to elementy: a) charakterystyki b) rozprawki c) artykułu d) dziennika

Wskaż poprawną odpowiedź

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne