1) zawsze a) every week b) twice a week c) always d) on Mondays 2) często a) never b) often c) always d) twice a day 3) zazwyczaj a) often b) once a day c) usually d) on Sundays 4) czasami a) sometimes b) twice a month c) twice a day d) always 5) rzadko a) twice a day b) once a month c) rarely d) twice a month 6) nigdy a) twice a month b) rarely c) never d) on Fridays 7) codziennie a) always b) once a week c) every day d) twice a day 8) co tydzień a) every week b) every day c) on Fridays d) always 9) co miesiąc a) every month b) twice a month c) usually d) often 10) raz dziennie a) twice a month b) twice a day c) sometimes d) once a day 11) raz w tygodniu a) once a month b) once a week c) every day d) every month 12) raz w miesiącu a) sometimes b) once a day c) once a month d) once a week 13) dwa razy dziennie a) often b) on Fridays c) once a day d) twice a day 14) dwa razy w tygodniu a) once a day b) twice a week c) every week d) once a week 15) dwa razy w miesiącu a) twice a month b) twice a week c) on Mondays d) rarely 16) w poniedziałki a) on Mondays b) twice a day c) sometimes d) once a day 17) w niedziele a) every day b) every week c) on Sundays d) once a day 18) w piątki a) on Sundays b) on Fridays c) never d) always

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?