Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Prawda: opowiadanie to epika, podmiot liryczny to inaczej osoba mówiąca w wierszu, tren to gatunek liryki, epika, liryka, dramat to 3 rodzaje literackie, pieśń to gatunek liryki, fraszka to gatunek liryki, sonet to gatunek liryki, hymn to gatunek liryki, mit to gatunek epicki, legenda należy do epiki, bajka to gatunek epicki, przypowieść to utwór dydaktyczny należący do epiki, epopeja to pisany wierszem rozbudowany utwór epicki, Fałsz: opowiadanie to liryka, podmiot liryczny to inaczej narrator, tren to gatunek dramatu, epika, liryka, dramat to 3 gatunki literackie, pieśń to gatunek epiki, fraszka to rodzaj liryki, sonet to gatunek dramatu, hymn to jeden z trzech rodzajów literackich, mit to gatunek liryki, legenda należy do dramatu, bajka to gatunek liryczny, przypowieść to utwór dydaktyczny należący do liryki, epopeja to pisany wierszem rozbudowany utwór liryczny,

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne