Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Podaj elementy zaproszenia., Podaj po kolei części rozprawki z hipotezą., Jakie elementy mogą wzbogacić opowiadanie twórcze?, Wymień części charakterystyki., Co powinno się znaleźć w dedykacji?, W jakim czasie piszemy opowiadanie?, Od czego rozpoczynamy przemówienie?, Wymień elementy ogłoszenia., Dlaczego w wywiadzie nie stawiamy pytań zamkniętych?, W jakiej narracji prowadzimy pamiętnik?, Podaj części rozprawki, w której mają się pojawić przykłady., Gatunek publicystyczny, który porusza aktualne tematy to ..., Jak utrzymać w przemówieniu kontakt z odbiorcą?, Cechą opisu jest statyczność czy dynamika?, O czym mówić, kiedy opisujemy obraz?, O czy pamiętać, kiedy piszemy sprawozdanie?, Co to jest list otwarty?, Jak napisać opis przeżyć?, Czego dotyczą trzy akapity podania?, Jak zapisać bezbłędnie dialog?, Na czym polega różnica pomiędzy mową zależną a niezależną?, Wymień rodzaje literackie, Scharakteryzuj epikę jako rodzaj literacki, Scharakteryzuj lirykę jako rodzaj literacki, Scharakteryzuj dramat jako rodzaj literacki.

Ranking

Ruletka jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne