1) How ....... you today? a) are b) am 2) How ....... you? a) am b) are 3) How big ....... the pizza? a) is b) am 4) How ....... the weather today? a) are b) is 5) How many students ....... in your class? a) are b) is 6) How much ....... it? a) am b) is 7) How much ....... that sweater? a) is b) are 8) How old ....... you? a) am b) are 9) How old ....... Carl? a) is b) are 10) How old ....... she? a) are b) is 11) What ....... their names? a) are b) am 12) What ....... a helmet? a) are b) is 13) What ....... he like? a) is b) are 14) What ....... his job? a) am b) is 15) What ....... it? a) is b) am 16) What ....... the problem? a) are b) is 17) What ....... your favourite hobby? a) is b) are 18) What ....... your name? a) am b) is 19) What time ....... it? a) is b) are 20) When ....... it? a) am b) is 21) When ....... the concert? a) is b) are 22) When ....... the test? a) am b) is 23) When ....... your birthday? a) is b) are 24) Where ....... they today? a) am b) are 25) Where ....... you from? a) are b) is 26) Where ....... you? a) is b) are 27) Where ....... the restaurant? a) is b) am 28) Where ....... your schoolbag? a) am b) is 29) Which ....... your book? a) is b) are 30) Who ....... I? a) are b) am 31) Who ....... he? a) is b) am 32) Who ....... in the kitchen? a) am b) is 33) Who ....... your best friend? a) is b) are 34) Who ....... your favourite singer? a) am b) is 35) Who ....... your teacher? a) is b) are 36) Why ....... you here? a) am b) are

Present Simple - to be - Pytania szczegółowe - Wh- questions - 36 PYTAŃ - MotywujacyAnglista.PL - Angielski Korepetycje

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?