Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Prawda: w epice wypowiada się narrator, w liryce wypowiada się podmiot liryczny, w dramacie wypowiadają się wyłącznie bohaterowie, didaskalia występują w dramacie, świat przedstawiony utworu składa się z 4 podstawowych elementów, nowela to utwór jednowątkowy, narracja może być pierwszo- lub trzecioosobowa, powieść historyczna przenosi czas fabuły wobec momentu powstania utworu w przeszłość, wyróżnikiem liryki jest są przeżycia wewnętrzne, przekazywane za pośrednictwem wypowiedzi monologicznej, w liryce opisowej uczucia podmiotu lirycznego wyrażone są przez opis np. krajobrazu, przedmiotu, cechą epiki jest zapis prozą (wyjątkowo zapis poetycki np. epopeja lub powieść poetycka), narrator wszechwiedzący zna myśli bohaterów i ich przeżycia wewnętrzne, Fałsz: podmiot liryczny to inaczej autor utworu, powieść to utwór jednowątkowy, bohatera literackiego charakteryzuje wyłącznie narrator, mit to inaczej legenda, w powieści musi występować co najmniej kilkunastu bohaterów, "ja" liryczne to inaczej narrator, utwór ldramatyczny to utwór podzielony na wersy i strofy, w liryce bezpośredniej podmiot liryczny jest bardziej ukryty, nie wyznaje wprost, lecz wyraża swe myśli przez sytuacje, zdarzenia, opisy, lirykę charakteryzuje podział na akty, sceny i odsłony, gatunki epickie to: tragedia, komedia, tragikomedia, dramat właściwy, libretto operowe, libretto operetkowe,

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne