Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
was/were - be, blew - blow, built - build, bought - buy, caught - catch, came - come, did - do, drank - drink, eat - ate, fell - fall, felt - feel, found - find, flew - fly, got - get, went - go, had - have, heard - hear, knew - know, met - meet, saw - see,

PAST SIMPLE - IRREGULAR VERBS (Junior Explorer part 1)

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne