Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Wymień typy narracji?, Wymień odmienne części mowy?, Czym różni się strona bierna od strony czynnej czasownika?, Jakie części mowy zastępuje zaimek?, Wymień aspekty czasownika., Co to jest onomatopeja?, Wymień trzy tytuły fraszek Jana Kochanowskiego., Wymień rodzaje liczebników. , Przez co odmieniają się rzeczowniki?.

Egzamin ósmoklasisty - powtórzenie (EDUKREATYWNE)

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Ruletka jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne