Jak nazywała się ukochana żona Jakuba?, Ilu braci miał Józef?, Jak nazywał się najstarszy brat Józefa?, Jak nazywał się najmłodszy brat Józefa?, W jaki sposób ojciec wyróżniał Józefa?, Jakie sny Józefa zdenerwowały jego braci?, Przed czym Ruben powstrzymał swoich braci?, Co bracia zrobili z Józefem, kiedy przyszedł ich odwiedzić na pastwiskach?, Który z braci wpadł na pomysł by sprzedać Józefa?, Jak bracia wytłumaczyli ojcu zniknięcie Józefa?, Za ile srebrników bracia sprzedali Józefa?, Kto kupił Józefa w Egipcie?, Dlaczego Józef trafił do więzienia?, Czyje sny Józef tłumaczył w więzieniu?, O co prosił Józef podczaszego?, Jakie sny zaniepokoiły Faraona?, Co oznaczały sny Faraona?, Jak Józef określił swoich braci przybyłych po zboże?, Którego z braci Józef wtrącił do więzienia do czasu przybycia najmłodszego z braci?, Co kazał Józef ukryć w worze Beniamina?, Jaka radę Józef dał faraonowi po wytłumaczeniu jego snów?, W jaki sposób Faraon wyróżnił Józefa czyniąc go wielkim zarządcą?, Ile trwał głód w Egipcie?, Podaj nazwę ziemi w Egipcie, w której zamieszkała rodzina Józefa., Kto kupił od braci Józefa?.

Ranking

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?