Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
I don't feel well. I've got...: a headache, a stomach ache, an earache, a toothache, a sore throat, a temperature, a runny nose, a cough, I think I've got... : a cold, the flu, food poisoning, an ear infection, You need... : a painkiller, a lot of sleep, some mint tea, some vitamins, some eye drops, some ear drops, some syrup, some pills,

Ranking

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne