1) Czym jest miłosierdzie? a) Bezinteresowna pomoc i przebaczenie b) Modlitwa c) Nauczanie innych d) Służba na rzecz Ojczyzny 2) Co to znaczy być miłosiernym? a) Być odważnym b) Być asertywnym c) Być wrażliwym na potrzeby innych d) Być dobrym uczniem 3) Która święta jest nazwana ,,Apostołką Miłosierdzia Bożego"? a) Św. Rita  b) Św. Benadetta c) Św. Faustyna Kowalska d) Św. Magdalena 4) Która z przypowieści w Piśmie Św. uczy postawy miłosierdzia? a) Przypowieść o zagubionej owcy b) Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie c) Przypowieść o owcach i kozach d) Przypowieść o sieci 5) Kiedy jest obchodzone Święto Miłosierdzia Bożego? a) W pierwszą niedzielę po Wielkanocy b) W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego c) W pierwsza niedziele po Bożym Narodzeniu d) W Niedzielę Palmową 6) Czym są uczynki miłosierdzia? a) Dzieło miłości, poprzez które pomagamy bliźnim w potrzebach ciała i duszy. b) Przykazaniami c) Modlitwą d) Zasadami w szkole

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?