Mniejszości narodowe : Niemcy, Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie, Litwini, Czesi, Żydzi, Mniejszości etniczne: Łemkowie, Karaimi, Romowie, Tatarzy, Społeczności etniczne: Kaszubi, Podhalanie, Ślązacy, Kurpie, Łowiczanie,

Struktura narodowościowa i etniczna w Polski

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?