Sędziowie byli  wybierani przez Boga., Byli przywódcami, którzy rządzili ludem., Prowadzili ich do walki z wrogiem., Sędziowie rozstrzygali spory pomiędzy Izraelitami., Pierwszym sędzią był Jozue., W Izraelu działało 12 sędziów..

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?