Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) Kiedy rozpoczął się komunizm w Polsce a) 1957 b) 1945 c) 1948 2) Kim była ta osoba I jak się nazywała a) Anna Walentynowicz była dzialaczką wolnych związków zawodowych. b) Irena Sendlerowa była dzialaczką społeczną.  c) Danuta Siedzikówna ps. Inka była sanitariuszką 3) Kim był Władysław Gomulka? a) Był komunista b) Był politykiem komunistycznym  c) Prezydentem Polski 4) Skutek polskiego października a) Destalinizacja w Polsce b) Przejęcie władzy przez Władysława Gomułki c) Niezadowolenie społeczeństwa polskiego 5) Kim był Edward Gierek? a) I sekretarzem KC PZPR w latach 1970-1980 b) Robotnikiem c) Biznesmenem 6) Jak nazywał się przywódca PSL i premier rządu na uchodźstwie  a) Witold pilecki b) Stanisław Mikołajczyk c) Stefan Wyszyński 7) Co było przyczyną wydarzenia grudniowego (1970) a) Podwyżki cen żywności b) Zmiana ekipy rządzącej c) Wycofanie podwyżek

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne