1) Alfabet to a) zbiór liter. b) dawny rękopis. c) zbiór wszystkich spółgłosek. 2) Głoska to a) znak graficzny litery. b) dźwięk mowy. c) znak diakrytyczny. 3) Żeby utworzyć sylabę, koniecznie potrzebujemy a) samogłoski. b) spółgłoski. 4) Litera "i" w wyrazie niania a) jest samogłoską. b) zmiękcza spółgłoskę "n". c) pełni dwie funkcje. 5) W którym wyrazie litera "i" pełni tylko funkcję samogłoski? a) zima b) ciemno c) Irena 6) Same spółgłoski mogą utworzyć sylabę. a) Prawda b) Fałsz 7) Litera to znak graficzny głoski. a) Prawda b) Fałsz 8) Wyraz z-j-e-ż-dż-a-l-ni-a podzielono na litery. a) Prawda b) Fałsz 9) Ile głosek jest w wyrazie linoskoczek? a) 8 b) 9 c) 10 10) Na ile sylab możemy podzielić wyraz linoskoczek? a) 2 b) 4 c) 3 11) "Sz" jest dwuznakiem. a) Prawda b) Fałsz 12) Litery ę, ą, ń nigdy nie rozpoczynają słowa w języku polskim. a) Prawda. b) Fałsz. 13) Które wyrazy zostały ułożone w kolejności alfabetycznej? a) rower, rolki, deskorolka, łyżwy b) łyżwy, deskorolka, rolki, rower. c) deskorolka, łyżwy, rolki, rower d) deskorolka, łyżwy, rower, rolki. 14) Z szerzej otwartymi ustami wymawiamy a) spółgłoski. b) samogłoski. 15) W którym wyrazie "i" oznacza samogłoskę i jest znakiem miękkości? a) ikra b) ziarno c) zimno 16) Przenosząc wyraz do następnej linii, dzielimy go na głoski. a) Prawda b) Fałsz 17) W którym punkcie zapisano wyrazy jednosylabowe? a) kot, piesek, tchórz b) pies, tchórz, żart c) dom, spryt, słówko 18) Wyraz siedzieli ma a) 5 głosek b) 6 głosek c) 8 głosek

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?