1) W zdaniu "Jutro odbędzie się zebranie w szkole." orzeczeniem jest: a) jutro b) odbędzie c) odbędzie się d) zebranie 2) Zdaniem złożonym nie jest zdanie: a) Zjemy kanapki albo rosół. b) Chciałbym pójść na spacer albo pojechać na zakupy. c) Nauczycielka powiedziała, że nie przełoży pracy klasowej. d) Myślę, że on już wyszedł i prędko nie wróci. 3) W zdaniu "Ucieszyli się z jej powrotu." występuje podmiot: a) gramatyczny b) domyślny c) logiczny d) szeregowy 4) W zdaniu "Otrzymał od niej pierwszy list" przydawką jest: a) ona b) list c) pierwszy d) otrzymał 5) W zdaniu "Zaprosiła ich na podwieczorek." występuje okolicznik: a) celu b) czasu c) miejsca d) warunku 6) Zdania złożone współrzędnie, w których treści zdań składowych wzajemnie się wykluczają, to zdania współrzędne: a) łączne b) rozłączne c) przecwistawne d) wynikowe 7) Przykładem równoważnika zdania jest wypowiedzenie: a) Zbliża się. b) Rusza? c) Od razu ulice pełne ludzi. d) Słońce wyszło i od razu pełno ludzi. 8) W wypowiedzeniu "Miasto jest jak wielki ogród botaniczny, w którym pozwolono osiedlić się ludziom" występuje zdanie podrzędne: a) przydawkowe b) dopełnieniowe c) okolicznikowe miejsca d) okolicznikowe sposobu 9) Wskaż zdanie złożone podrzędnie. a) Mam ochotę zjeść coś słodkiego, ale boli mnie ząb. b) Pojadę na wycieczkę lub wybiorę wasze towarzystwo. c) Sugerowaliśmy jej odpoczynek, jednak odmówiła. d) Chciałbym ci powiedzieć ,że bardzo ładnie wczoraj wyglądałaś.  10) Wskaż zdanie złożone współrzędnie. a) Sen był dla niej tym, czym woda jest dla ryby. b) I to jest rozwiązanie, jakie było nam potrzebne. c) Zmęczyłam się tańcem, więc wyszedłem na taras. d) Odkąd tu zamieszkała, uspokoiła się. 11) Wskaż wypowiedzenie, w którym nie znajdziesz imiesłowowego równoważnika zdania. a) Radek słuchał, rozglądając się uważnie. b) Wszedłszy do pokoju, włączyłem światło. c) Ola podziwiała panoramę miasta stojąc na moście. d) Szli polną drogą i śmiali się głośno. 12) Wskaż zdanie wielokrotnie złożone.  a) Siedzę, myślę i czekam, aż zdarzy się cud. b) Dawno dawno temu nie jadłam tortu czekoladowego z malinami. c) Mam nadzieję, że Antek wróci do domu cały i zdrowy.  d) Ile jeszcze razy mam powtórzyć, żebyś posprzątał swój pokój? 13) Na które z pytań nie odpowiada przydawka? a) czyj? b) który? c) gdzie? d) jaki? 14) Wskaż pytania podmiotu: a) co robi? b) jaki? który? czyj? c) kto? co? d) po co? w jakim celu? 15) Z czego zbudowane jest zdanie złożone podrzędnie? a) ze zdania podrzędnego i zdania nadrzędnego b) ze zdań podrzędnych c) ze zdań nadrzędnych d) ze zdań pojedynczych 16) W zdaniu "Księżyc rogiem chmury bodzie." wyraz chmury jest: a) podmiotem b) dopełnieniem c) orzecznikiem d) przydawką 17) W zdaniu "Droga była pusta" występuje: a) podmiot domyślny b) podmiot logiczny c) orzeczenie imienne d) imiesłowowy równoważnik zdania 18) W zdaniu "Stary człowiek harował ciężko jako robotnik rolny" wyraz "ciężko" jest  a) przydawką b) dopełnieniem c) okolicznikiem d) łącznikiem

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?