Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
collect things - kolekcjonowanie rzeczy, go dancing - taniec, surf the Internet - surfowanie w sieci, play a musical instrument - grać na instrumencie, go swimming - pływanie, go to the cinema - pójście do kina, play chess - granie w szachy, draw a picture - rysować obrazek, read a magazine - czytać czasopismo, listen to music - słuchać muzyki, watch DVDs - oglądać filmy na płycie, meet my friends - spotykać się z przyjaciółmi, go cycling - jeździć na rowerze,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne