Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
visit relatives - odwiedzać krewnych, get up late - późno wstać, play sport - grać w sport, surf the Internet - szukać w internecie, read books - czytać książki, do some school work - robić pracę szkolną, learn something new - nauczyć się czegoś nowego, hang out with friends - spotykać się z przyjaciółmi, take some photos - robić zdjęcia, watch a film - oglądać film, phone your friends - dzwonić do przyjaciół, eat sweets - jeść słodycze,

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne