1) Wymień min. 3 źródła zagrożeń naturalnych. 2) Wymień przynajmniej 5 podmiotów działających na rzecz zwalczania skutków zagrożeń. 3) Podaj numery alarmowe. 4) Wymień min. 3 źródła zagrożeń społecznych. 5) Wyjaśnij, dlaczego działalność człowieka jest jedną z głównych przyczyn katastrof i wielu nieszczęść. 6) Wymień min. 3 zagrożenia spowodowane działalnością człowieka. 7) Do której kategorii zagrożeń zaliczymy terroryzm, korupcję, bezrobocie i migracje ? 8) Co wpływa na rosnącą liczbę katastrof w transporcie osób ? 9) Wymień działania instytucji państwowych w celu przeciwdziałania zagrożeniom.

Źródła zagrożeń - podsumowanie (2)

Motyw

Opcje

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?