Grupa 1 - DODAJEMY KOŃCÓWKĘ -ED: COOK, ACT, PLAY, VISIT, WATCH, Grupa 2 - DODAJEMY TYLKO -D: DANCE, MOVE, SMILE, CREATE, LOVE, Grupa 3 - PODWAJAMY OSTATNIĄ SPÓŁGŁOSKĘ I DODAJEMY KOŃCÓWKĘ -ED: STOP, TRAVEL, KIDNAP, PLAN, ROB, Grupa 4 - ZAMIENIAMY Y NA I, NASTĘPNIE DODAJEMY KOŃCÓWKĘ - ED: MARRY, CRY, TRY, STUDY, CARRY,

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?