1) Zburzył ołtarz Baala a) Samson b) Gedeon c) Debora 2) Wrogowie Samsona a) Filistyni b) Midianici c) Amalekici 3) Zapowiedział narodziny Samsona a) anioł b) Barak c) prorok Samuel 4) Pierwszy sędzia w Izraelu a) Otniel b) Jozue c) Debora 5) Kobieta Sędzia a) Anna b) Debora c) Rut 6) Liczba żołnierzy wybranych przez Gedeona nad wodą. a) 600 b) 900 c) 300 7) Rządzili w Izraelu. Było ich 12 a) mali prorocy b) królowie c) sędziowie 8) Samson zabił go gołymi rękami a) Filistyna b) Lwa c) Tygrysa 9) Miasto, z którego Elimelech musiał się wyprowadzić. a) Jerozolima b) Betlejem c) Nazaret 10) Obcieła włosy Samsonowi a) Tabita b) Dalila c) Damaris 11) Była prababką króla Dawida a) Rut b) Anna c) Orpa 12) Rut była nią z pochodzenia a) Kananejką b) Filistynką c) Moabitką 13) Teściowa Orpy a) Anna b) Debora c) Noemi 14) Imię Debora po polsku znaczy a) odważna b) motyl c) pszczoła 15) Mąż Rut a) Obed b) Dawid c) Boaz 16) W jakim czasie Noemi wróciła do rodzinnej miejscowości a) wiosną b) w czasie żniw c) zimą 17) Co Filistyni zrobili z uwięzionym Samsonem? a) głodzili go b) oślepili c) obcięli język 18) O co prosił Samson Boga w czasie świąt filistyńskich ku czci Dagona. a) by Bóg przywrócił mu wzrok b) by Bóg przywrócił mu siłę c) by mógł umrzeć 19) Z którym sędzią kojarzą ci się lisy a) Jozue b) Gedeon c) Samson 20) Jaką broń miała armia Gedeona? a) pochodnie i miecze b) dzbany, pochodnie i rogi c) dzbany i pochodnie 21) Do kogo Bóg powiedział "Pan z Tobą mężu waleczny"? a) Samsona b) Gedeona c) Baraka 22) Kim był Sysera? a) dowódcą kananejskim b) dowódcą filistyńskim c) dowódcą izraelskim 23) Jak nazywała się góra na której Izraelici odnieśli zwycięstwo nad Kananejczykami a) Horeb b) Tabor c) Kiszon 24) Pod jakim drzewem zasiadał Debora a) pod Figowcem b) pod Palmą c) pod Dębem

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?