ograniczyć - limit, chronić - protect, przez - across, przyjechać - arrive, na przykład - for example, niewiele,kilka - a few, deszcz - rain, rosnąć - grow, rośliny - plants, prowadzić badania - research, rodzaje - kinds, różne - different, naukowcy - scientists, jasno - light, ziemia - earth, miejsce - place, jeździć na nartach - ski,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?