Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) The ball is ... the box. a) IN b) ON 2) The cat is ... the box. a) IN b) ON 3) The mouse is ... the box. a) IN b) ON 4) The cat is ... the box. a) IN b) ON 5) The mouse is ... the box. a) IN b) ON 6) The ball is ... the box. a) IN b) ON

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne