Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) istnieć a) exist b) motion capture c) film-maker d) film buff 2) tłumaczyć a) period b) including c) explain d) martial arts 3) znany z a) kindergarten b) famous for c) purpose d) film industry 4) kinoman a) film buff b) inspire c) exist d) martial arts 5) przemysł filmowy a) purpose b) inspire c) film industry d) invite 6) filmowiec a) film-maker b) invite c) film industry d) exist 7) włączając a) famous for b) including c) motion capture d) explain 8) zainspirować a) invite b) inspire c) film industry d) purpose 9) zaprosić a) invite b) period c) famous for d) film buff 10) przedszkole a) explain b) including c) inspire d) kindergarten 11) sztuki walki a) film-maker b) exist c) martial arts d) film buff 12) przechwytywanie ruchów a) including b) motion capture c) invite d) exist 13) okres a) period b) including c) martial arts d) famous for 14) cel a) inspire b) period c) purpose d) explain

Unit 1 - Other - PART 2/3 - Brainy 7 - LABIRYNT - POZIOM 8

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne