made - make, took - take, ate - eat, drank - drink, met - meet, came - come, went - go, felt - feel, had - have, played - play, studied - study, stopped - stop, closed - close, walked - walk,

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?