bad - good, long - short, easy - difficult, far - near, cheap - expensive, wrong - right, safe - dangerous, empty - full, clean - dirty, high - low, old - new, poor - rich, weak - strong, fast - slow,

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?