Jabin - król ____ uciskał Izraelitów przez ____ lat. Chcieli, alby Bóg ich ____, zwrócili się do ____ z pytaniem, ____. Debora - ____ i ____ wysłała rozkaz do Baraka tej treści: ____ i pociągnij na ____, a weź ze sobą ____ mężów z ____ Naftaliego i z synów ____. Barak jednak się wahał. Prosił ____, aby wyruszyła na ____ razem z ____. Gdy się zgodziła, wspólnie wyruszyli na Górę ____. Sysera - wódz wojsk ____ zgromadził wszystkie żelazne ____ w liczbie ____ i całe ____ i wyruszył nad potok ____, który płynął przez ____ na południe od Góry. Izraelici czuli się ____ na ____ podczas ataku wozów bojowych ____. Wtedy rzekła Debora do ____: Ruszaj, gdyż to dzisiaj ____ Pan ____ w twoje ręce; oto ____ ruszył już przed tobą. Zstąpił tedy Barak z góry ____, a za nim ____ mężów. I wzbudził ____ popłoch u ____ i wśród wszystkich jego ____, i w całym jego obozie przez ____, tak iż Sysera zeskoczył z wozu i uciekał ____.

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?