DENERWOWAĆ SIĘ - 3 os. l. poj. r. żeński cz. przeszły, ROZPOCZĄĆ SIĘ - 3 os. l. mn. r. niemęskoosobowy cz. przeszły, DAĆ - 3 os. l. poj. r. męski cz. przeszły, ZAPOMNIEĆ - 3 os. l. poj. r. żeński cz. przeszły, popłynąć - 3 os. l. poj. r. żeński cz. przeszły, potrafić - 3 os. l. poj. r. żeński cz. przeszły.

ZAPISZ CZASOWNIK W ODPOWIEDNIEJ FORMIE

Motyw

Opcje

Ranking

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?