Podaj 3 przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa, Podaj 3 poza przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa, Podaj gdzie w Polsce występują najkorzystniejsze przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa?, Podaj jaki typ wielkości gospodarstw dominuje w Polsce?, Podaj na jakim typie użytkowania ziemi uprawia się zboża?, Podaj jakie zboże dominuje w Polsce?, Podaj gdzie uprawia się najwięcej ziemniaków w Polsce?, Podaj gdzie uprawia się najwięcej pszenicy w Polsce?, Podaj jakie zboże w Polsce jest najbardziej wymagające względem warunków do uprawy?, Wymień 4 zboża uprawiane w Polsce, Wymień 4 rośliny przemysłowe (nie będące zbożami) uprawiane w Polsce, Podaj z czego słynie region Grójecko-Łowicko-Kalwarski?, Wyjaśnij czym jest pogłowie?, Podaj w jakich dwóch kierunkach hoduje się bydło?, Podaj gdzie w Polsce hoduje się najwięcej trzody chlewnej?, Podaj gdzie w Polsce hoduje się najwięcej bydła w Polsce?, Podaj jaki typ mięsa jest najczęściej spożywany przez Polaków?, Wyjaśnij, dlaczego hodowla koni w Polsce przez ostatnie lata spadła?, Podaj 4 sekcje przemysłu, Podaj przyczyny restrukturyzacji przemysłu polskiego, Podaj skutki restrukturyzacji przemysłu polskiego, Wyjaśnij sformowanie "sprywatyzowanie", Podaj nazwę polskiego przedsiębiorstwa produkującego autobusy i tramwaje, które zostało sprzedane w 2018 roku firmie CAF, Podaj nazwę polskiego przedsiębiorstwa z Bydgoszczy produkującego pociągi, Podaj 4 odnawialne źródła energii, Podaj 4 nieodnawialne źródła energii, Podaj 4 porty morskie w Polsce, Co to jest stocznia?.

Motyw

Opcje

Ranking

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?