1) What is she doing? a) tidy my room b) dust the furniture c) iron my clothes d) mop the floor 2) What is she doing? a) do the shopping b) lay the table c) make my bed d) tide my room 3) What is she doing? a) dust the furniture b) lay the table c) mopp the floor d) hoover the carpet 4) What is she doing? a) do the shopping b) tidy my room c) do the laundry d) mop the floor 5) What is she doing? a) tidy my room b) iron my clothes c) make my bed d) mop the floor 6) Co oznacza have to? a) mieć b) umieć c) robić d) musieć 7) Które zdanie oznajmujące jest poprawne? a) I have to make my bed. b) Have to make my bed. c) Make my bed have to 8) Które pytanie jest poprawne? a) You have to iron? b) Have to iron? c) Do you have to iron my clothes? 9) Wybierz 2 poprawne odpowiedzi . Do you have to lay the table? a) Yes, I do b) Yes, I was c) No, I don't d) No, I wasn't 10) Co oznacza czasownik must? a) mieć obowiązek b) mieć c) musieć d) robić 11) Co oznacza can? a) wygrywać b) widzieć c) umieć d) mieć 12) Co oznacza could? a) wygrywałem b) pisałem c) robiłem d) umiałem 13) Wybierz poprawne zdanie. a) Can't fly. b) I can't fly. c) Fly can't. 14) Wybierz poprawne zdanie. a) I could fly. b) Could fly. c) Fly could. 15) Wybierz poprawne zdanie. a) Tidy my room must. b) I must tidy my room. c) Must tidy my room.

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?