Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
wiersz - to utwór literacki, którego tekst podzielony jest na wersy, a osoba mówiąca przedstawia w nim swoje uczucia, wers - jedna linijka wiersza, podmiot liryczny - osoba mówiąca w wierszu, rym - to powtórzenie tych samych lub podobnych głosek w zakończeniach wyrazów, ożywienie - nadanie przedmiotom, zjawiskom przyrody, pojęciom cech istoty żywej, epitet - to określenie rzeczownika, najczęściej wyrażone przymiotnikiem; określa cechy, a także stosunek mówiącego do kogoś lub czegoś, porównanie - uwydatnienie jakiejś właściwości przedmiotu, postaci, czynności czy cechy poprzez wskazanie podobieństwa do innego przedmiotu, innej postaci, przenośnia (metafora) - to niecodzienne połączenie słów, w którym zyskują one inne znaczenie, różniące się od dosłownego, poeta - pisze wiersz, strofy - na nie dzieli się wiersz, wiersz ciągły - wiersz bez zwrotek, uosobienie - nadanie cech osobowych,

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne