Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Correct: przenośnia, porównanie, epitet, uosobienie, ożywienie, rym, strofa, Incorrect: obrazowanie fantastyczne, porywnywanie, motyw wędrowny, magiczne przedmioty, walka dobra ze złem, proza, rozdział,

Ranking

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne