Bank centralny to instytucja odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu bankowego oraz prowadzenie bieżącej polityki pieniężnej państwa., NBP ma wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych będących prawnym środkiem płatniczym w Polsce., Narodowy Bank Polski jest odpowiedzialny za stabilność i bezpieczeństwo całego systemu bankowego., Bank centralny organizuje system rozliczeń pieniężnych, prowadzi bieżące rozrachunki międzybankowe i aktywnie uczestniczy w międzybankowym rynku pieniężnym., Narodowy Bank Polski (NBP) jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej., Banknoty kolekcjonerskie to znaki pieniężne, które są emitowane z myślą o kolekcjonerach i numizmatykach., Narodowy Bank Polski zapewnia sprawne działanie systemu płatniczeczego., NBP włącza się w realizację różnorodnych projektów edukacyjnych o tematyce ekonomicznej., NBP pełni trzy funkcje banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa., Rada Polityki Pieniężnej jest organem NBP.,

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?