Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Photosynthesis: Chloroplast, Uses pigment , Calvin cycle, Oxygen produced, glucose produced, Uses NADPH, Cellular Respiration: Mitochondria, glycolysis, Krebs cycle, aerobic respiration, anaerobic respiration, carbon dioxide produced, water produced, takes place in all organisms , Uses NADH and FADH2, Both: Makes ATP, Electron transport chain, Takes place in plants, Transforms energy,

photo/cell resp compare/contrast

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne